דירת מגורים מזכה

מס שבח מוטל על מכירה של זכות במקרקעין. השבח הוא ההפרש שבין שווי הרכישה של הנכס לבין שווי המכירה שלו, בניכוי הוצאות מוכרות אשר הוצאו לצורך הרכישה, המכירה וההשבחה שלו. כלומר, אדם אשר קנה נכס במהלך השנים וערכו של הנכס עלה, יידרש בתשלום של מס כאשר ימכור את הנכס, על כך שהפיק ממנו רווח. דירה מגורים מזכה מאפשרת לקבל פטור ממס שבח.

 

מהי דירה מזכה?

דירת מגורים מזכה נדרשת לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • דירה או חלק מדירה.
  • דירה שבנייתה נסתיימה.
  • הדירה בבעלותו או חכירתו של יחיד ולא חברה.
  • הדירה משמשת למגורים או מיועדת למגורים על פי טיבה.
  • שימוש עקרי למגורים למשך תקופות מסוימות – 80% מהתקופה הנמדדת מתאריך 1.1.98 ועד ליום המכירה, או בארבע השנים שקדמו למכירה.
  • הדירה אינה מהווה מלאי עסקי לצורכי מס הכנסה.
  • המוכר הגיש בקשה לפטור.
  • הפטור יינתן עבור תא משפחתי.

 

תנאים נוספים לקבלת הפטור לדירת מגורים מזכה:

מבקש הפטור חייב למכור את כל זכויותיו על דירת המגורים, חייב להיות תושב ישראל או תושב חוץ שיש בידיו אישור מרשויות המס שבמדינת תושבתו לפיו אין בבעלותו דירה באותה מדינה. בנוסף, על מוכר הדירה להיות בעל הזכות עליה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים, וכן לא מכר דירה אחרת בפטור זה ב-18 החודשים הקודמים. הפטור יינתן עד לשווי התקרה (4,564,000 נכון לשנת 2018). מעבר לתקרה, יחויב במס לפי החלק היחסי. יש לציין כי בתנאים אלה נדרש לעמוד כל התא המשפחתי – בן זוג, בן זוג ידוע בציבור וילדים עד גיל 18. כלומר, אם למישהו מהם ישנה דירה בבעלותו ו/או מכר דירה ב-18 החודשים שקדמו למכירה הנוכחית, לא יינתן הפטור.

  כיצד ניתן לקבל את הפטור?

יש למלא טופס 2988 על הצהרה על דירת מגורים מזכה, ובנוסף טופס 7649 לבקשת פטור.

פטור ממס שבח במשרד רו”ח ביטן את ביטן

במסגרת שירותי ביטן את ביטן פיננסים, אנו מציעים שירות של פטור מס שבח, תוך ליווי אישי, מקצועיות ועם אפשרות להעלאת טפסים באופן מקוון.

אם התעניינת במאמר הזה כנראה יעניין אותך גם:

למי מיועד החזר מס דיגיטלי?

תשלום מסים משולם מידי חודש ומחושב תמיד בצורה מצטברת. מסיבה זו מבצעים תיאום מס באתר רשות המסים כדי לשמור על התאמה קרובה ככל הניתן למס שמחושב, כך שמטבע הדברים החזר מס אינו מיועד לאנשים שעבדו במשך כל השנה באותו מקום עבודה ללא שינויים. כמו כן, מי שחלו בחייו שינויים, הן בפן האישי והן בפן המקצועי, ... להמשך קריאה