זיכוי לגרוש

כל אזרח עובד במדינת ישראל נדרש בתשלום למס הכנסה. ההתחשבנות בין אזרח במדינה לבין רשות המסים, מבוצע בבדיקה לאורך שנה קלנדרית שלמה. נתונים אישיים של כל אזרח עובד מאפשרים לו לקבל הטבות או הקלות שונות, ועל פי נתונים אלה, נקבעים שיעורי תשלומי המסים שלו.

מהו החזר מס דיגיטלי?

במהלך שנה קלנדרית, משלם עובד בישראל מיסים שגובהם מושפע מנקודות הזיכוי שלו וגובה המשכורת החודשית. בתחילתה של כל שנה, מבוצעת במס הכנסה סקירה מדוקדקת אודות תשלומי המס ששילם העובד ושינויים שחלו במצבו האישי או המשפחתי במהלך השנה החולפת. שינויים אלה, כדוגמת גירושים או חיים בנפרד מההורה השני, מעניקים לעובד נקודות זיכוי ששוות כסף. החזר המס היחסי בין המיסים ששולמו בשנה החולפת לבין המיסים שנדרש לשלם לאחר הכרה במעמדו החדש, ישולם לעובד בשנה העוקבת כנגד מסמכים המעידים על זכאותו. כדי לעמוד על הזכויות המגיעות לכם, כדאי להכיר את הנהלים והפקודות של מס הכנסה.

זיכוי לגרוש

הורה שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני אך הילדים נמצאים בחזקתו, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת. אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים (משלם מזונות או לוקח אותם אליו כחלק מהסדר), יהיה זכאי גם הוא לנקודת זיכוי אחת או לחלק ממנה, בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. הורה שהתגרש במהלך שנת המס ונישא מחדש במהלך השנה, יהיה זכאי לנקודת הזיכוי באותה שנת מס לפי החלק היחסי של השנה שבה הוא היה גרוש. לדוגמא, אם הורה התגרש בתחילת שנה, ונישא שוב במחצית השנה, יהיה זכאי לחצי נקודה. במידה והוא ממשיך לשלם מזונות גם לאחר נישואיו החדשים, ימשיך להיות זכאי לנקודת זיכוי אחת. נקודת הזיכוי תצטרף לנקודות הבסיסיות שניתנות לכל אזרח עובד במדינת ישראל – אישה 2.75 נקודות זיכוי, גבר 2.25 נקודות זיכוי. ערכה של נקודת זיכוי אחת שווה ל-216 ₪ בחודש, ול-2,592 ₪ בשנה.

איך מתבצע הזיכוי?

יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס ולצרף צילום של ספח תעודת הזהות. במקרה של הורה פרוד ולא גוש, יש להציג בפני פקיד השומה תצהיר על גבי טופס 4400, פסק דין של בית משפט לענייני משפחה המאשר משמרות על הילדים או פירוט של חשבון בנק המצביע על תשלום מזונות. ההחזר המס ניתן עד 6 שנים אחורה.

החזרי מס דיגיטלי חברת ביטן את ביטן פיננסים

במסגרת שירותי ביטן את ביטן פיננסים, אנו מציעים שירות של החזרי מס לשכירים, תוך ליווי אישי, מקצועיות ועם אפשרות להעלאת טפסים באופן מקוון.

אם התעניינת במאמר הזה כנראה יעניין אותך גם:

על כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס?

רוב האזרחים כלל לא יודעים שהחזר מס הכנסה ניתן לדרוש גם עבור אירועים או שינויים שהתרחשו לפני שנים. החוק במדינת ישראל קובע כי במהלך שנת מס ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור שש שנים אחורה. למה בכלל יש החזר מס? מתישהו בשנים האחרונות קרה לך אירוע מסוים, אולי אפילו שולי, אבל כזה שבעקבותיו מגיע לך ... להמשך קריאה