פריסת מס שבח

מס שבח מוטל על מכירה של זכות במקרקעין. השבח הוא ההפרש שבין שווי הרכישה של הנכס לבין שווי המכירה שלו, בניכוי הוצאות מוכרות אשר הוצאו לצורך הרכישה, המכירה וההשבחה שלו. כלומר, אדם אשר קנה נכס במהלך השנים וערכו של הנכס עלה, יידרש בתשלום של מס כאשר ימכור את הנכס, על כך שהפיק ממנו רווח.

פריסת מס שבח

מוכר דירה רשאי לבקש כי חישוב מס השבח הריאלי יחושב בחלקים שנתיים שווים. מטרת הפריסה העיקרית היא להפחית את שעור המס המשוקלל, תוך ניצול מדרגות המס השולי הקבועות שעדיין לא נוצלו בשל גובה ההכנסות בשנות המס הרלוונטיות וכן ניצול נקודות הזיכוי שטרם נוצלו. החיסכון במס יכול להגיע עד ל-45%. התנאים להחלת פריסת מס שבח:

  • מוכר הדירה הינו תושב ישראל
  • תקופת הפריסה המרבית תהיה ל-4 שנים או לפי תקופת הבעלות על הנכס – הנמוך שביניהם (ניתן גם לפחות מכך).
  • מוכר הדירה הגיש דוחות לפי סעיף 131 בעבור שנות המס שבתקופת הפריסה, למעט שנות מס שלגביהן טרם חלף המועד להגשת דוחות אלה.

כיצד ניתן לבקש פריסה של מס שבח?

ראשית, יש למלא טופס 7003 – בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין ולגשת למשרד מיסוי מקרקעין הרלוונטי למקום המגורים.

פריסת מס שבח בחברת ביטן את ביטן פיננסים

במסגרת שירותי משרד ביטן את ביטן פיננסים, אנו מציעים שירות פריסת והחזר מס שבח, תוך ליווי אישי, מקצועיות ועם אפשרות להעלאת טפסים באופן מקוון.

אם התעניינת במאמר הזה כנראה יעניין אותך גם:

על כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס?

רוב האזרחים כלל לא יודעים שהחזר מס הכנסה ניתן לדרוש גם עבור אירועים או שינויים שהתרחשו לפני שנים. החוק במדינת ישראל קובע כי במהלך שנת מס ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור שש שנים אחורה. למה בכלל יש החזר מס? מתישהו בשנים האחרונות קרה לך אירוע מסוים, אולי אפילו שולי, אבל כזה שבעקבותיו מגיע לך ... להמשך קריאה