ניכוי בשל תשלומים לקרן השתלמות

כל אזרח עובד במדינת ישראל נדרש בתשלום למס הכנסה. ההתחשבנות בין אזרח במדינה לבין רשות המסים, מבוצע בבדיקה לאורך שנה קלנדרית שלמה. נתונים אישיים של כל אזרח עובד מאפשרים לו לקבל הטבות או הקלות שונות, ועל פי נתונים אלה, נקבעים שיעורי תשלומי המסים שלו.

מהו החזר מס דיגיטלי?

במהלך שנה קלנדרית, משלם עובד בישראל מיסים שגובהם מושפע מנקודות הזיכוי שלו וגובה המשכורת החודשית. בתחילתה של כל שנה, מבוצעת במס הכנסה סקירה מדוקדקת אודות תשלומי המס ששילם העובד ושינויים שחלו במצבו האישי או המשפחתי במהלך השנה החולפת. משיכת כספי קרן השתלמות עשויים להיות פטורים ממס בהתאם לעמידה בתנאים., החזר המס היחסי בין המיסים ששולמו בשנה החולפת לבין המיסים שנדרש לשלם לאחר הכרה במעמדו החדש, ישולם לעובד בשנה העוקבת כנגד מסמכים המעידים על זכאותו. כדי לעמוד על הזכויות המגיעות לכם, כדאי להכיר את הנהלים והפקודות של מס הכנסה.

ניכוי בשל תשלומים לקרן השתלמות

 

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לעובדים, והסכומים שנצברו בקרן פטורים ממס בכפוף לתנאים הבאים:

  • הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% משכר הברוטו של העובד, למעט תשלומים כדוגמת הוצאות נסיעה ואש”ל ותשלומים בעד שעות עבודה נוספות.
  • העובד משך את הכספים מהקרן לאחר המועדפים הבאים:
    • לאחר 3 שנות ותק בקרן, לצורך השתלמות או מימון לימודים.
    • לאחר 3 שנות ותק בקרן, בתנאי שהעובד הגיע לגיל פרישה מהעבודה.
    • לאחר 6 שנים מתחילת ההפקדות לקרן, בכל גיל ולכל מטרה.

 

איך מתבצע הניכוי?

על מנת למשוך כספי השתלמות, יש למלא טופס בקשת משיכת כספים דרך החברה המנהלת את הקרן. יש לצרף צילום ת.ז, אישור ניהול חשבון (מסמך בנקאי חתום המאשר כי החשבון אליו מועברים הכספים הוא על שם העובד או צילום של המחאה), וכן יש לצרף מכתב מהמעסיק המאשר את שחרור הכספים. במקרים רבים, לקופת הגמל המנהלת את קרן ההשתלמות אין מידע על ההכנסות של העובד ועל מדרגות המס, ולכן היא עשויה לנכות מס בשיעור המרבי (47% מס). במקרה זה, יש לפנות לפקיד השומה על מנת לחשב מחדש את גובה המס ולמסור אישור לקופת הגמל, או לפנות לביצוע החזר מס בתום שנת המס.

החזרי מס דיגיטלי חברת ביטן את ביטן פיננסים

במסגרת שירותי ביטן את ביטן פיננסים, אנו מציעים שירות של החזרי מס לשכירים, תוך ליווי אישי, מקצועיות ועם אפשרות להעלאת טפסים באופן מקוון.

אם התעניינת במאמר הזה כנראה יעניין אותך גם:

על כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס?

רוב האזרחים כלל לא יודעים שהחזר מס הכנסה ניתן לדרוש גם עבור אירועים או שינויים שהתרחשו לפני שנים. החוק במדינת ישראל קובע כי במהלך שנת מס ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור שש שנים אחורה. למה בכלל יש החזר מס? מתישהו בשנים האחרונות קרה לך אירוע מסוים, אולי אפילו שולי, אבל כזה שבעקבותיו מגיע לך ... להמשך קריאה