שירותים ועלויות

ביטן פיננסיםקולגות אחרים
הפקת טפסי 106 מכל המעסיקים ע"י החברהVV
הפקת אישורים מביטוח לאומי ע"י החברה- חל"ת/אבטלה/דמי לידה/דמי פגיעהVX
הליך דיגיטלי ואנושיVחלקי
חתימה על כל המסמכים בצורה דיגיטליתVX
הפקת ייפוי כח מס הכנסה וביטוח לאומיVX
עדכון לקוח לפני קבלת החזר לחשבון הבנקVחלקי
פיקוח ליווי משרד רו"ח מומחהVחלקי
מול מי עובדיםמשרד רו"חבית תוכנה/אנשי שיווק/שיתוף פעולה יועץ מס/רו"ח
הגשת דוח מקוון לקבלת החזר בצורה מהירהVX
זמן טיפול ממוצעחודשיים-שלושהחצי שנה-שנה
מעקב ובדיקה מול הרשויות לקבלת החזרישירות מול רשות המיסיםX
בדיקת החזר לפני הגשהבדיקת רו"חV
סיוע וליווי הפקת אישורים מחברות הביטוחVX
אזור אישיVחלקי
פתיחת תיק ובדיקת זכאות119 ש"ח, מקוזז מההחזר בפועלברוב הקולגות ללא עלות
עלות טיפול לפני מע"מ - החזר מס דיגיטלירגיל 20% לאחר הנחה 17.5%בין 12%-25% בממוצע
עלות טיפול לפני מע"מ - החזר מס שבח דיגיטלי25%X