פטור חד פעמי ממס שבח על 2 דירות

מס שבח מוטל על מכירה של זכות במקרקעין. השבח הוא ההפרש שבין שווי הרכישה של הנכס לבין שווי המכירה שלו, בניכוי הוצאות מוכרות אשר הוצאו לצורך הרכישה, המכירה וההשבחה שלו. כלומר, אדם אשר קנה נכס במהלך השנים וערכו של הנכס עלה, יידרש בתשלום של מס כאשר ימכור את הנכס, על כך שהפיק ממנו רווח.

כיצד ניתן להגיע לפטור חד פעמי על מכירה של 2 דירות?

החוק מאפשר מכירה של 2 דירות בפטור ממס שבח במטרה לרכוש דירה שלישית. כדי לקבל את הפטור, יש למכור את דירות המגורים בתוך שנה, כשהסכום הכולל שלהן לא עולה על מיליון וחצי ₪. בנוסף, יש לרכוש את הדירה השלישית כ-שנה לפני מכירת הדירה השנייה או כ-שנה לאחריה, בסכום השווה ל-75% לפחות משווי 2 הדירות שנמכרו. הפטור הינו חד פעמי וניתן למי שבבעלותו 2 הדירות הללו בלבד.

תנאים נוספים לקבלת הפטור

  • כל התא המשפחתי – בן זוג, בן זוג ידוע בציבור וילדים עד גיל 18, נחשבים למוכר אחד. כלומר, אם לבן/בת הזוג או למי מהילדים שמתחת לגיל ל18 ישנה דירה על שמו, היא תיחשב כדירה שלישית והפטור לא יחול במקרה זה.
  • בעבור דירה שנתקבלה במתנה יש להמתין תקופת צינון טרם מכירתה וקבלת הפטור – דירה שלא שימשה דרך קבע למגורי מקבל המתנה תמתין בתקופת “צינון” של 4 שנים, ואילו בדירה ששימשה דרך קבע למגורי מקבל המתנה תהיה תקופת “צינון” של 3 שנים. גם אם לפחות מחצית ממחיר הדירה נתקבל במתנה בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, תיחשב הדירה כאילו התקבלה במתנה במלואה ויחולו עליה הוראות תקופת ה”צינון”.
  • מוכר שקיבל את הדירה במתנה לפני שמלאו לו 18, תקופת ה”צינון” תחל עם הגיעו לגיל 18.

החזרי מס דיגיטלי חברת ביטן את ביטן פיננסים

במסגרת שירותי ביטן את ביטן פיננסים, אנו מציעים שירות של פטור והחזר מס שבח, תוך ליווי אישי, מקצועיות ועם אפשרות להעלאת טפסים באופן מקוון.

אם התעניינת במאמר הזה כנראה יעניין אותך גם:

על כמה שנים אחורה אפשר לקבל החזר מס?

רוב האזרחים כלל לא יודעים שהחזר מס הכנסה ניתן לדרוש גם עבור אירועים או שינויים שהתרחשו לפני שנים. החוק במדינת ישראל קובע כי במהלך שנת מס ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור שש שנים אחורה. למה בכלל יש החזר מס? מתישהו בשנים האחרונות קרה לך אירוע מסוים, אולי אפילו שולי, אבל כזה שבעקבותיו מגיע לך ... להמשך קריאה